Инвестиционный портал города Мелитополя

Switch to desktop Register Login

Підсумки 2017 галузі промисловості

За даними Головного управління статистики
у Запорізькій області, у грудні 2017 року обсяги промислового виробництва в області збільшились як проти попереднього місяця - на 7,5 %, так і проти грудня 2016 року – на 4,7 %.    Загалом за 2017 рік порівняно з 2016 роком відбулося зростання виробництва на 5,9 %.

Зростання промислового виробництва в грудні 2017 року порівняно з листопадом було обумовлено збільшенням обсягів на підприємствах переробної промисловості на 6,5 % та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 14,6 %. Водночас, на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів виробництво відбулося  зниження на 1,1 %.

Зростання обсягів промислового виробництва у 2017 році проти 2016 року сталося в результаті збільшення виробництва на підприємствах добувної промисловості і розроблення кар’єрів на 3,5 %, переробної промисловості – на 4,8 % та з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – на 10,9 %.

Слід зазначити, що в переробній промисловості зростання виробництва за 2017 рік відбулося в усіх галузях.

У текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів за 2017 рік зростання порівняно з 2016 роком нсклало13,1 %.

Обсяги виробництва коксу та продуктів нафтоперероблення відносно 2016 року зросли 6,9 %.

У виробництві хімічних речовин і хімічної продукції індекс промислової продукції за 2017 рік порівняно з попереднім роком становив 135,5 %.

Приріст обсягів виробництва гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції становив 11,0 %.

У галузі металургійного виробництва, виробництва готових металевих виробів, крім машин і устаткування, за 2017 рік  відбулося зростання  на 6,0 % проти попереднього року.

У машинобудуванні  у 2017 році  зростання склало 6,9 % проти 2016 року.

Галузь постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря за 2017 рік  збільшила показники виробництва на 10,9 %.

Електроенергії було вироблено 44649,0 млн.кВт·год (на 12,5 % більше), пари та гарячої води – 5254,3 тис.Гкал (на 3,5 % менше).

Загалом промисловістю області за січень–листопад 2017 року було реалізовано продукції (товарів, послуг) на суму 167785,7 млн. грн (у відпускних цінах без ПДВ та акцизного збору).